Монголын Отелло сонирхогчдын 10-р сарын Дунд насны ангилалын ранк шинэчлэгдлээ. 2019.10

Э.Нарантуяа дунд насны ангилалыг тэргүүлсэн хэвээр байна. Э.Нарантуяа нь МОСХ-ноос зохион байгуулсан бүх чансааны тэмцээнд тасралтгүй орсон цорын ганц тоглогч бөгөөд тууштай, хичээл зүтгэлтэй зан …

Монголын Отелло сонирхогчдын Насанд хүрэгчидийн ангилалын ранк шинэчлэгдлээ. 2019.10

Насанд хүрэгчидийн ангилалын чансааг У.Анар тэргүүлсэн хэвээр байна. Энэ сарын ранкаас эхлэн 15 наснаас дээш тоглогчид насанд хүрэгчидийн ангилалд тоглож байгаа бөгөөд Б.Эрдэнэсувд чансааны 2-рт …