ОТЕЛЛО хөлөгт тоглоомын тухай

ОТЕЛЛОГИЙН ТҮҮХ 19-р зууны сүүлээр Англи улсад Реверси (https://en.wikipedia.org/wiki/Reversi)  гэдэг тоглоом зохиогдсон нь отелло хөлөгт тоглоомын анхны хувилбар юм. 1971 онд Япон улсын иргэн Горо …