Завхан аймгийн Алдархаан сумын ЕБС-ийн Математикийн багш П.Эрдэнэцэцэг МОСХ-ны Отеллогийн албан ёсны заах эрхтэй багш боллоо.

Завхан аймгийн Алдархаан сумын ЕБС-ийн Математикийн багш П.Эрдэнэцэцэг МОСХ-ны Отеллогийн албан ёсны заах эрхтэй багш боллоо.Оюуны спортыг сонгон, суралцагч хүүхэд багачууддаа Отеллогоор дамжуулан шинэ боломжыг …

Эрдэнэт отелло сургалтын төвөөс Эрдэнт хотын ЕБ-ын 18-р сургуулийн бага ангийн багш нарт отеллогийн танилцах сургалтыг зохион байгууллаа.

Эрдэнэт отелло сургалтын төвөөс Эрдэнт хотын ЕБ-ын 18-р сургуулийн бага ангийн багш нарт отеллогийн танилцах сургалтыг зохион байгууллаа. Оюуны спортыг дэмжин ажиллаж буй багш нартаа …

Эрдэнэт хотын ЕБ-ын 1-р сургуулийн Л.Заяа багштай 3б ангийнхан “Othello in school” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэллээ.

Эрдэнэт хотын ЕБ-ын 1-р сургуулийн Л.Заяа багштай 3б ангийнхан “Othello in school” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэллээ. Анги хамт олноороо шинэ төрлийн оюуны спортоор хичээллэн, шинэ арга хэлбэрээр …

Хэнтий аймгийн Ерөнхий боловсролын Хэрлэн 1-р лаборатори сургуулийн Шинэтуяа багштай 2Е ангийнхан Отеллотой танилцаж оюуны спортоор анги хамт олноороо хичээллэж эхэллээ.

Хэнтий аймгийн Ерөнхий боловсролын Хэрлэн 1-р лаборатори сургуулийн Шинэтуяа багштай 2Е ангийнхан Отеллотой танилцаж оюуны спортоор анги хамт олноороо хичээллэж эхэллээ. Үргэлж шинийг санаачлагч, манлайлагч, …

Хэнтий аймаг дахь “Сэтгэлгээний хурд” Отеллогийн холбоо “Отелло Сургуульд – Othello in School” хөтөлбөрийнтанилцуулга сургалт хийлээ

МОСХ-ны салбар Хэнтий аймаг дахь “Сэтгэлгээний хурд” Отеллогийн холбоо “Отелло Сургуульд – Othello in School” хөтөлбөрийн хүрээнд Хэнтий аймгийн 17 сургуулийн бага, дунд ангийн 27 …