Отеллогийн хамгийн алдартай Япон улсын тамирчин Юсүкэ Таканаши (Yusuke Takanashi, 高梨悠介) -н гарын үсгийг дурсгал болон Отеллогийн хөлөг дэрэээ бичүүллээ.

Отеллогийн хамгийн алдартай Япон улсын тамирчин Юсүкэ Таканаши (Yusuke Takanashi, 高梨悠介) -н гарын үсгийг дурсгал болон Отеллогийн хөлөг дэрэээ бичүүллээ.
Юсүкэ Таканаши нь Отеллогийн 6 дан зэрэгтэй. 2005 оноос эхлэн Отелло тоглож эхэлсэн. Япон улсад 2-рт, Азид 2-рт, Дэлхийд мөн 2-рт эрэмбэлэгдэж байгаа хамгийн өндөр чансаатай, туршлагатай тоглогч юм.
• Отеллогийн Дэлхийн 5 удаагийн аварга (2009, 2010, 2012, 2015, 2017)
• Бүх японы 2012 оны аварга
• Мэйжин Сэй нээлттэй тэмцээний 4 удаагийн аварга (2009, 2010, 2015, 2017)
• Отеллогийн Дэлхийн аваргын 2-р байрын шагналт (2016, 2018, 2019) @ Tokyo 東京, Japan