МОСХ-ны салбар ДАРХАН ОТЕЛЛО клуб Отеллогийн сургалт явуулахад бэлэн боллоо

МОСХ-ны салбар ДАРХАН ОТЕЛЛО клуб Отеллогийн сургалт явуулахад бэлэн боллоо. Шинэ оюуны спортын Сургалтын бүртгэл өдөр бүр хийгдэж байна.

Хаяг: Шинэ Дархан, төв холбооны оффисын 2 давхарт, 216 тоот. Утас: 99146284, 95005959

✍️ Отелло хөлөгт тоглоомыг сонгон хичээллэснээр:

📌 Бие биенээ хүндэлж сурна, тэвчээртэй байж сурна.
📌 Олон боломж, янз бүрийн нөхцөл байдлаас шийдвэр гаргаж, төлөвлөгөө гаргаж сурна.
📌 Шударга байх ёс зүйг төлөвшүүлнэ.
📌 Анхаарлаа төвлөрүүлж, өөрийгөө удирдаж сурна.
📌 Ой тогтоолт, хийсвэр сэтгэлгээ хөгжүүлнэ, сэтгэн бодох чадвар сайжирна.
📌 Эргэцүүлэн бодож, логик дүгнэлт хийх чадварт суралцана.
📌 Тархи амрааж, стресс тайлна.
📌 Шинээр ямарваа нэг зүйл сурах хүсэл эрмэлзэлийг дахин бий болгоно.
📌 Өөртөө итгэх итгэлийг нэмэгдүүлнэ.
📌 Хайр хүндлэл, халуун дулаан уур амьсгалыг бий болгоно.
📌 Нөхөрсөг байдал, амьд харилцааг үүсгэнэ.