Монголын Отелло сонирхогчдын Дунд нас буюу 10-14 насны ангилалын чансаа шинэчлэгдлээ.

Монголын Отелло сонирхогчдын Дунд нас буюу 10-14 насны ангилалын чансаа шинэчлэгдлээ.Эрдэнэт Отелло 2019 нээлттэй тэмцээний дараа чансаанд нилээн өөрчлөлт орсон ба одоогийн байдлаар 2019 оны …

Монголын Отелло сонирхогчдын Насанд хүрэгчидийн ангилалын чансаа шинэчлэгдлээ. 2019.11 сар

Монголын Отелло сонирхогчдын Насанд хүрэгчидийн ангилалын чансаа шинэчлэгдлээ. Эрдэнэт Отелло 2019 нээлттэй тэмцээний дараа чансаанд нилээн өөрчлөлт орсон ба одоогийн байдлаар 2019 оны 11 сарын …

Эрдэнэт Отелло 2019 анхдугаар нээлттэй тэмцээний “Дунд нас” ангилалын тоглолтын үр дүн, зурагнууд

Эрдэнэт Отелло 2019 анхдугаар нээлттэй тэмцээний “Дунд нас” ангилалын тоглолтын үр дүн болон тэмцээний зурагтай танилцана уу. Дунд нас манай хамгийн чадварлаг тоглогчидтой, хамгийн өрсөлдөөнтэй …

Эрдэнэт Отелло 2019 анхдугаар нээлттэй тэмцээний “Насанд хүрэгчид” ангилалын тоглолтын үр дүн, зурагнууд

Эрдэнэт Отелло 2019 анхдугаар нээлттэй тэмцээний “Насанд хүрэгчид” ангилалын тоглолтын үр дүнтэй болон тэмцээний зурагтай танилцана уу.