Дэлхийн Отеллогийн холбооны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Benkt Steentoft Монгол улсад 2020 оны 2 сарын 4 өдөр айлчлан ирлээ.

Дэлхийн Отеллогийн холбооны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Benkt Steentoft Монгол улсад 2020 оны 2 сарын 4 өдөр айлчлан ирлээ.

Бэнкт Стинтофт 2005-2010 онуудад Дэлхийн Отеллогийн холбооны Ерөнхийлөгч, 2010 оноос эхлэн Дэлхийн Отеллогийн холбооны нарийн бичиг, тэмцээн хариуцсан захирлаар томилогдон ажиллаж байгаа юм.

Монгол улсад 3 сар орчим хугацаанд байх ба Монголын Отеллогийн холбооны салбар холбоодууд, сургалтын төвүүдтэй танилцаж, Отеллогийн сургалт, уулзалтуудад оролцон Монгол улс болон Монголын Отелло тоглогчидтой танилцах юм.

Оюуны шинэ Отеллогийн талаар сайхан нэвтрүүлэг бэлтгэсэн MNB Спорт суваг хамт олондоо баярлалаа.

OTHELLO – A minute to Learn, a Life time to Master
#othello
#mof
#wof