Хэнтий аймгийн Ерөнхий боловсролын Хэрлэн 1-р лаборатори сургуулийн Шинэтуяа багштай 2Е ангийнхан Отеллотой танилцаж оюуны спортоор анги хамт олноороо хичээллэж эхэллээ.

Хэнтий аймгийн Ерөнхий боловсролын Хэрлэн 1-р лаборатори сургуулийн Шинэтуяа багштай 2Е ангийнхан Отеллотой танилцаж оюуны спортоор анги хамт олноороо хичээллэж эхэллээ. Үргэлж шинийг санаачлагч, манлайлагч, …

Хэнтий аймаг дахь “Сэтгэлгээний хурд” Отеллогийн холбоо “Отелло Сургуульд – Othello in School” хөтөлбөрийнтанилцуулга сургалт хийлээ

МОСХ-ны салбар Хэнтий аймаг дахь “Сэтгэлгээний хурд” Отеллогийн холбоо “Отелло Сургуульд – Othello in School” хөтөлбөрийн хүрээнд Хэнтий аймгийн 17 сургуулийн бага, дунд ангийн 27 …