“Отеллотой сайхан түүхүүд 7, Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, Бумбачин Отелло клубын багш А.Пүрэвсүрэн.

“Отеллотой сайхан түүхүүд 7, Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, Бумбачин Отелло клубын багш А.Пүрэвсүрэн. Монголын Отелло тоглогчдын Насанд хүрэгчдийн ангилалын Чансааны 10-р дугаарт, нийт 11.5 хожил, …

“Отеллотой сайхан түүхүүд 6, Улаанбаатар хот, Инженер М.Жанлавчарив.

“Отеллотой сайхан түүхүүд 6, Улаанбаатар хот, Инженер М.Жанлавчарив. Монголын Отелло тоглогчдын Насанд хүрэгчдийн ангилалын Чансааны 4-р дүгээрт, нийт 18 хожил, 924 оноотойгоор эрэмбэлэгдэж байгаа 3 …

“Отеллотой сайхан түүхүүд 5, Орхон аймгийн “Эрдэнэт Отелло” төвийн тамирчин, 4-р сургуулийн 6Д ангийн сурагч Э.Нарантуяа.

“Отеллотой сайхан түүхүүд 5, Орхон аймгийн “Эрдэнэт Отелло” төвийн тамирчин, 4-р сургуулийн 6Д ангийн сурагч Э.Нарантуяа. Монголын Отелло тоглогчдын Дунд насны ангилалын Чансааны 2-р дугаарт …

“Отеллотой сайхан түүхүүд 4, Орхон аймгийн “Эрдэнэт Отелло” төвийн тамирчин, 5-р сургуулийн 7В ангийн сурагч Б.Очирхүү.

Монголын Отелло тоглогчдын Дунд насны ангилалын Чансааны 22 дугаарт нийт 9.6 хожил, 580 оноотойгоор эрэмбэлэгдэж, 2 удаагийн Чансаа, Эрдэнэт анхдугаар нээлттэй тэмцээнүүдэд тус тус амжилттай …

“Отеллотой сайхан түүхүүд 1, “Гэрэл Гэгээ” сургалтын төвийн 3-р ангийн сурагч Б.Батжаргал.

“Отеллотой сайхан түүхүүд 1, “Гэрэл Гэгээ” сургалтын төвийн 3-р ангийн сурагч Б.Батжаргал. Сайхан түүхээ бидэнд илгээсэн Б.Батжаргалдаа баярлалаа. Отеллогоор хичээллээд удаагүй байгаа бөгөөд Чансаа 6 …