Отеллогийн Чансаа сорих 8-р тэмцээний Бага насны ангилалын тоглолтын 4-р үе эхэллээ. 2020.01.18

Отеллогийн Чансаа сорих 8-р тэмцээний Бага насны ангилалын тоглолтын 4-р үе эхэллээ. Бага насны ангилалд нийт 36 тамирчин Улаанбаатар хот, Хэнтий, Хөвсгөл, Дорноговь, Орхон аймгуудаас …

2020 оны хамгийн эхний Отеллогийн Чансаа сорих 8-р тэмцээний Бага насны ангилалд 36 тамирчин Оюун ухаанаа уралдуулж байна. 2020.01.18

2020 оны хамгийн эхний Отеллогийн Чансаа сорих 8-р тэмцээний Бага насны ангилалд 36 тамирчин Оюун ухаанаа уралдуулж байна. Улаанбаатар хот, Хэнтий, Хөвсгөл, Дорноговь, Орхон аймгуудаас …

Чансаа 6 тэмцээний насанд хүрэгчидийн ангилалын тоглолтын үр дүнтэй танилцана уу.

2019.10.26 өдөр Улаанбаатар хотноо зохиогдсон Отеллогийн Чансаа сорих зэрэг олгох 6-р тэмцээний насанд хүрэгчидийн ангилалд Чансаа өндөр зэрэгтэй тамирчид болон шинэхэн сургагч багш нар, тэмцээндээ …

Чансаа 6 тэмцээний дунд насны ангилалын тоглолтын үр дүнтэй танилцана уу.

2019.10.26-нд Улаанбаатар хотноо зохиогдсон Чансаа 6-р тэмцээний дунд насны ангилалд Мөрөөдлийн Отелло, Гоо марал, Налайх, Гэрэл Гэгээ, Уудам Монгол, Эрдэнэт Отелло, УБ Отелло клубуудын 24 …

Отеллогийн Чансаа сорих, зэрэг олгох 6-р тэмцээний бага насны ангилалын тоглолтын үр дүнтэй танилцана уу.

2019.10.26-нд Улаанбаатар хотноо зохиогдсон Чансаа 6 тэмцээний бага насны ангилалд Мөрөөдлийн Отелло, Гоо марал, Гэрэл Гэгээ, Уудам Монгол, Эрдэнэт Отелло, УБ Отелло клубуудын 38 тамирчин …